විකිපොත්:සැකිලි/Featured books

Wikibooks වෙතින්
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

Markup Display
{{Featured book candidate}}
{{Featured book}}
{{Featured book removal}}
{{Former featured book}}

This page was moved from. Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Featured books/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Featured_books&oldid=15567" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි