විකිපොත්:සැකිලි/Links

Wikibooks වෙතින්
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

Templates on this page are used to feature links to other books, wikis, websites, etc. that should stand out for some reason.

A good place to put these are in some "Further reading" type page in a book, the main page of a book and/or on related shelf pages.

Markup Display
Book specific
{{cookbook|Beans}}
Project specific
{{wikipedia|XPilot}}
{{wikiquote|Anonymous}}
{{wikivoyage|Egypt}}
{{wikisource|The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark}} == විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම ==

oldwikisource:The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark වෙතට ගෙනයාම සඳහා සලකුණු කරන ලදී.

{{commons|Wikibooks}}
{{wikiversity|Bloom Clock}}
{{wikipediacat|Desktop environments}}
{{wiktionarycat|English nouns}}

These are generic templates. For example, if there is no template to link to categories at MetaWiki, one can use this. One can also use Template:Sister to easily create more standard templates, like {{wikisource}} from above.

Markup Displays
{{sister|project=commons|text=[[commons:Wikimedia Commons|]] has media related to: '''''[[Commons:{{{1|Special:Search/{{PAGENAME}}}}}|{{{2|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}}]]'''''}}
{{sisterlinks|Category:Computing}}
{{external link|Wikipedia}}

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Links/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Links&oldid=15519" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි