ප්‍රවර්ගයන් බොහෝමයක් සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 14:47, 25 සැප්තැම්බර් 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. චෙස්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 21 කි)
 2. ලුසියානා ප්‍රංශ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 18 කි)
 3. ප්‍රංශ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 18 කි)
 4. විකිපොත් භාවිතය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 14 කි)
 5. Wikibooks Stacks‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 12 කි)
 6. කරත්තය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 12 කි)
 7. සකස්කඩ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 12 කි)
 8. නම්පොත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 12 කි)
 9. මඟුල් ලකුණ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 11 කි)
 10. වදන් කවි පොත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 11 කි)
 11. ගණ දෙවි හෑල්ල‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 11 කි)
 12. බුද්‍ධ ගද්‍යය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 10 කි)
 13. නවීන ග්‍රීක භාෂාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 9 කි)
 14. Cookbook:ෆ්‍රයිඩ් රයිස්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 9 කි)
 15. සිංහල හෝඩිය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 8 කි)
 16. සිංහල වෙදකම‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 8 කි)
 17. ලක්දිව තැන තැන ඇසූ වදන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 8 කි)
 18. සොඳුරු නිමේෂයන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 19. ස්වප්න වාසවදත්තා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 20. ඊසොප්ගේ උපදේශ කථා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 21. ජීවනයට නිසි පෝෂණය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 22. බිඟුලන්තය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 23. යෞවනය සහ රාගය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 24. විකා (Wicca) සහ Witchcraft‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 25. සමාධි බුදු පිළිමය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 26. බලකොටුවක් ආලකමන්දාවක් සහ නාගරික සංකීර්ණයක් වූ සීගිරිය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 27. බිලි පූජා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 28. නවලොවට පිවිසුමක්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 29. ආඩම්බර ගෙම්බා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 30. උත්තර රාම චරිතය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 31. මාලවිකා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 32. වගකීමෙන් බැහැරට ගිය නූතන මාධ්‍ය පන්හිඳ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 33. ගැබිනි සමය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 34. මාධ්‍යයේ බලපැම සහ මිත්‍යාව වැපිරීම‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 35. C හා C++ සිංහලෙන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 36. මා දුටු සංකාරා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 37. ප්‍රංශ/පාඩම්/ආචාර කිරීම්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 38. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 39. ගොයම් කවි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 40. බාරශ කාව්‍ය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 41. කාව්‍යශේඛර මහාකාව්‍ය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 42. ප්‍රංශ/පාඩම්/වේලාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 43. පවුලේ වෙද පොත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 44. පොත් රාක්කය:පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 45. ලෝකෝපකාරය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 46. රාජාරත්නාකරය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 47. ප්‍රංශ/පාඩම්/ඉලක්කම්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 48. සම්මත ජන කවි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 49. රවින්ද්‍රනාත් තාගෝරයන්ගේ "අඳුරු ගැබෙහි රජු"‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 50. පොත් රාක්කය:ඉතිහාසය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි