ප්‍රවර්ගයන් බොහෝමයක් සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:32, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. ප්‍රංශ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 18 කි)
 2. ලුසියානා ප්‍රංශ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 18 කි)
 3. Wikibooks Stacks‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 11 කි)
 4. සිංහල හෝඩිය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 8 කි)
 5. බිලි පූජා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 6. උත්තර රාම චරිතය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 7. නවලොවට පිවිසුමක්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 8. ගැබිනි සමය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 9. නම්පොත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 10. යෞවනය සහ රාගය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 11. මාලවිකා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 12. විකා (Wicca) සහ Witchcraft‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 13. ජීවනයට නිසි පෝෂණය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 14. ඊසොප්ගේ උපදේශ කථා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 15. C හා C++ සිංහලෙන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 16. ස්වප්න වාසවදත්තා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 17. බිඟුලන්තය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 18. සමාධි බුදු පිළිමය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 19. ආඩම්බර ගෙම්බා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 20. නවීන ග්‍රීක භාෂාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 21. ප්‍රංශ/පාඩම්/වේලාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 22. පවුලේ වෙද පොත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 23. ගණ දෙවි හෑල්ල‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 24. ප්‍රංශ/පාඩම්/ඉලක්කම්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 25. ගොයම් කවි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 26. ප්‍රංශ/පාඩම්/ආචාර කිරීම්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 27. සකස්කඩ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 28. මඟුල් ලකුණ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 29. වදන් කවි පොත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 30. බුද්‍ධ ගද්‍යය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 31. සම්මත ජන කවි - v‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 32. පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 33. සිතේ ස්වරූපය හා පුද්ගල අනන්‍යතාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 34. සම්මත ජන කවි - iv‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 35. රවින්ද්‍රනාත් තාගෝරයන්ගේ "අඳුරු ගැබෙහි රජු"‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 36. චිත්ත දියුණුව හා අභියෝග ජයගැනීම‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 37. ප්‍රමාණ සමික්ෂකවරයෙකු වන්නේ කෙසේද?‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 38. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-නාට්‍ය කර්තෘවර ජෝන් ද සිල්වා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 39. සම්මත ජන කවි - iii‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 40. රත්නාවලී‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 41. ගොයම් කවි - iv‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 42. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-නල රාජ චරිතය (1886)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 43. සම්මත ජන කවි - ii‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 44. ගොයම් කවි - iii‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 45. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-දස්කොන් නාටකය (1888)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 46. සම්මත ජන කවි - i‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 47. නූතන මාධ්‍ය වගකීම කවරාකාරද?‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 48. ගොයම් කවි - ii‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 49. විවිධ රටවල විරුද්ධ පක්ෂ සම්බන්ධව කොමියුනිස්ට්වාදීන්ගේ ස්ථාවරය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 50. සිංහල ග්‍රන්ථ නාමාවලිය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි