හුදෙකලා පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 14:47, 25 සැප්තැම්බර් 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

පහත පිටු, Wikibooks හි අනෙකුත් පිටුවලින් සබැඳි නොමැත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. 1 Barashakawya
 2. 2 Lokopakaraya
 3. C හා C++ සිංහලෙන්/කතෘන්
 4. Cookbook:චීන ෆ්‍රයිඩ් රයිස්
 5. Cookbook:තෙම්පරාදු බත්
 6. Cookbook:පාන් සෑදීම
 7. Erlang
 8. HTML පරිගණක භාෂාව
 9. Ip493
 10. Java programmining
 11. Javascript
 12. Korean/Navigation panel
 13. Mahavagga pali
 14. Main Page/box-footer
 15. Main Page/box-header
 16. PHP සිංහලෙන්
 17. Sinhala
 18. Sinhala janashrutiya
 19. Subject:Languages of Asia
 20. Subject:පටුන
 21. WP:HOTCAT
 22. අපරියාපන්න
 23. ආඬි 7 දෙනාගේ කැඳ හැළිය
 24. ඇවතාර්:අවසන් වායුබන්ධක
 25. ඉසිබු ලද්දෝ
 26. එජ ඉතිහාසය/පූර්ව-කොළොම්බසියානු
 27. ඔබ්රි කොලට්
 28. කනිෂ්ඨ විකි:රං ඉත්තෑ පැටියා
 29. කහකුරුළු ස‍‍‍ඳෙස-කහකුරුළු වණ්නාව
 30. කුරුවෙණියාගල
 31. කුසල්නැණ සදහම් ග්‍රන්ථමාලා
 32. කුසුමා
 33. කොක්කු දෙදහසක් ඇවිදින්
 34. කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය
 35. කෝකිල ස‍‍‍ඳෙස
 36. ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා
 37. ගුත්තිල කාව්‍යය prefix:කණිෂ්ඨ විකි:
 38. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-(චතුර්ථ භාගය)
 39. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-(ද්විතිය භාගය)
 40. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-III-‍මරණානුස්මෘති ප්රතකරණය
 41. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-III-‍විහාරමහාදේවී චර්තය
 42. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-III-‍සුරාසොඬ ප්රිකරණය
 43. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 1 ( සීලක්ඛන්ධ වග්ගය )
 44. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 2 ( මහා වග්ගය )
 45. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 2 ( සීලක්ඛන්ධ වග්ගය )
 46. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 3 ( පාඨික වග්ගය )
 47. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/මහා සුදස්සන සූත්‍රය
 48. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/ධම්මපද/යමක වග්ගය
 49. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/සගාථ වග්ගය/දෙවතාසංයුත්තය
 50. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/උපන්‍යෙය සූත්‍රය

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:හුදකලා_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි