හුදෙකලා පිටු

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:39, 13 අප්‍රේල් 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

පහත පිටු, Wikibooks හි අනෙකුත් පිටුවලින් සබැඳි නොමැත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. C හා C++ සිංහලෙන්/කතෘන්
 2. Cookbook:චීන ෆ්‍රයිඩ් රයිස්
 3. Cookbook:තෙම්පරාදු බත්
 4. Cookbook:පාන් සෑදීම
 5. Erlang
 6. HTML පරිගණක භාෂාව
 7. Java programmining
 8. Javascript
 9. Main Page/box-footer
 10. Main Page/box-header
 11. PHP සිංහලෙන්
 12. Subject:පටුන
 13. WP:HOTCAT
 14. ආඬි 7 දෙනාගේ කැඳ හැළිය
 15. ඇවතාර්:අවසන් වායුබන්ධක
 16. එජ ඉතිහාසය/පූර්ව-කොළොම්බසියානු
 17. ඔබ්රි කොලට්
 18. කනිෂ්ඨ විකි:රං ඉත්තෑ පැටියා
 19. කහකුරුළු ස‍‍‍ඳෙස-කහකුරුළු වණ්නාව
 20. කුරුවෙණියාගල
 21. කුසල්නැණ සදහම් ග්‍රන්ථමාලා
 22. කුසුමා
 23. කොක්කු දෙදහසක් ඇවිදින්
 24. කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය
 25. කෝකිල ස‍‍‍ඳෙස
 26. ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා
 27. ගුත්තිල කාව්‍යය prefix:කණිෂ්ඨ විකි:
 28. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-(චතුර්ථ භාගය)
 29. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-(ද්විතිය භාගය)
 30. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-III-‍මරණානුස්මෘති ප්රතකරණය
 31. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-III-‍විහාරමහාදේවී චර්තය
 32. ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-III-‍සුරාසොඬ ප්රිකරණය
 33. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 1 ( සීලක්ඛන්ධ වග්ගය )
 34. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 2 ( මහා වග්ගය )
 35. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 2 ( සීලක්ඛන්ධ වග්ගය )
 36. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/දීඝ නිකාය 3 ( පාඨික වග්ගය )
 37. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/මහා සුදස්සන සූත්‍රය
 38. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/ධම්මපද/යමක වග්ගය
 39. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/සගාථ වග්ගය/දෙවතාසංයුත්තය
 40. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/උපන්‍යෙය සූත්‍රය
 41. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/දුක්කර (කුම්ම) සූත්‍රය
 42. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/නත්‍ථිපුත්තසම සූත්‍රය
 43. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/මානකාම සූත්‍රය
 44. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/සකමාය (සන්නිකාය) සූත්‍රය
 45. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/සගාථ වග්ගය/කොසලසංයුත්තය
 46. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/සගාථ වග්ගය/දෙවතාසංයුත්තය
 47. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/සගාථ වග්ගය/දෙවපුත්තතසංයුත්තය
 48. තුන්මන හන්දිය
 49. දන්කොගෙ දැවෙන හදවත
 50. ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-දෙව පුර වර්ණනා

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:හුදකලා_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි