සිංහල සාහිත්‍යය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සන්දේශ කාව්‍ය පූජාවලිය අමාවතුර පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01
වෙනත්කාව්‍ය ස ඟ ස ර ණ අමාවතුර-ගැටපද විවරණය පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 02
ජාතක කතා විල්ගම්මුළ පබඳ දහම්පියා අටුවා ගැටපදය පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03
නුර්ති සිංහල බෝධි වංසය ධර්මප්‍රදීපිකාව පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 04
-- මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය සද්ධර්මරතනාකරය පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 05
-- එළු අත්තනගලු වංශ විවරණය දළදා පූජාවලිය කඩකල පොරොන්දුව
තර්ක සංග්‍රහය සිංහල විමානවස්තු ප්‍රකරණය ශාසනාවතාරය ඤා‍ණරත්න කුමාරයාගේ සහ නිමල කාමාවති කුමාරියගේ කථාව
ඌවෙ මහ කැරැල්ල සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස සද්ධර්ම රත්නාවලිය අනූ රතිය
ඓතිහාසික සීගිරි වර්‍ණණාව වෙසතුරු දා සන්නෙ සද්ධර්මාලඞකාරය කොමල හිනාව
රුහුණු මාගම්පුර වර්ණනාව සිංහල සැහැලි ම හා වං ශ ය තාරකාමල් කුමාරිගේ කථාව
සමන්තකූට වර්ණනා බුත්සරණ රාජාවලිය කාංචි කථාව
කෝට්ටේ රාජධානිය එළිදරව්ව ථූපවංසය මහාබයිබල සූත්‍රය
සංගීත ඉතිහාසය අනාගතවංශ දෙශනාව නලොපාඛ්‍යාතය අනුරාධපුර බැසීම හා වැටීම
ලංකාඉතිහාසය නරෙන්ද්‍ර චරිතාවලොකන ප්‍රදීපිකාව සූර්ය්‍ය ශතකය පුරාණ සිඬස්ථාන සහ කෞතුක වස්තු-1
රසවාහිනී ජාතකට්ඨ කථා ගොයම් කවි ජානකීහරණය සම්මත ජන කවි
කතිකාවත් සඟරා පවුලේ වෙද පොත නල සහ දමයන්ති බොධ්‍යාහාරකුලය හෙවත් දෙව වංශය

List

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිංහල_සාහිත්‍යය&oldid=6211" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි