ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. 1 Barashakawya
 2. 2 Lokopakaraya
 3. 2 එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද
 4. AMAWATHURA GETAPADA WIWARANAYA
 5. Amawathura
 6. Barashakawya
 7. C හා C++ ඇරඹීමට පෙර දැනගත යුතු දේ
 8. C හා C++ සිංහලෙන්/C සඳහා සත්වන උදාහරණය
 9. C හා C++ සිංහලෙන්/කතෘන්
 10. Cookbook:Table of Contents
 11. Cookbook:ඔම්ලට්
 12. Cookbook:පාන් සෑදීම
 13. Erlang
 14. God divya bharti
 15. HTML පරිගණක භාෂාව
 16. Ip493
 17. Java programmining
 18. Javascript
 19. KALINGHA BODHI JATHAKA KAWYA
 20. KAV MUTHUHARA
 21. KAWSILUMINA
 22. Kawmini Maldama
 23. Kawyasekera Mahakawya
 24. Kokila Sandeshaya
 25. List
 26. Lokopakaraya
 27. MAHA BODHIWANSHA GRANTHA PADAYA
 28. MANDARAM PURA PUWATHA
 29. MAYURA SANDESHA WIWARANAYA
 30. MORATHOTAWATHA
 31. Mahavagga pali
 32. Main Page/box-footer
 33. Main Page/box-header
 34. Mayura Sandesa-INTRODUCTION
 35. NEELA KOBO SANDESHAYA
 36. NOORTHY NATYA EKATHUWA (VOL-03)
 37. Noorthi Naatya Ekathuwa Vol 1
 38. PAREVI SANDESHA KAAWYA WARNANAWA
 39. PHP සිංහලෙන්
 40. PIYADASA SIRISENA NAWAKATHA EKATHUWA (VOL-04)
 41. PIYADASA SIRISENA NAWAKATHA EKATHUWA (VOL-1)
 42. Poojawaliya
 43. Python ක්‍රමලේඛනය
 44. Python ක්‍රමලේඛනය/රචකයන්
 45. Rajarathnakaraya
 46. Rajasiha Hatana
 47. SADA KIDURU DA KAWA
 48. SASADA WIWARANAYA
 49. SEEGIRI GEE 01
 50. SHURNGALANKARAYA

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ප්‍රවර්ගීකරනය_නොකල_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි