අපගත-සීමා පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:32, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

පහත පිටු, Wikibooks හි අනෙකුත් පිටු වෙත සබැඳී නොමැත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. 2 එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද
 2. C හා C++ සිංහලෙන්/C සඳහා සත්වන උදාහරණය
 3. Cookbook:අමු කජු ව්‍යංජනය
 4. Cookbook:අර්තාපල් තැම්බීම
 5. Cookbook:ඔම්ලට්
 6. Cookbook:කැරමල් පුඩිම
 7. Cookbook:කිරිබත්
 8. Cookbook:පාන් සෑදීම
 9. Cookbook:පොල් මැල්ලුම
 10. Cookbook:පොල් සම්බෝල
 11. Cookbook:පොලොස් ඇඹුල
 12. Cookbook:බටර් කේක්
 13. Cookbook:බත් සෑදීම
 14. Cookbook:මුං කිරිබත්
 15. God divya bharti
 16. HTML පරිගණක භාෂාව
 17. Ip493
 18. Java programmining
 19. Mahavagga pali
 20. Main Page/box-footer
 21. Main Page/box-header
 22. Mayura Sandesa-INTRODUCTION
 23. PHP සිංහලෙන්
 24. Sinhala
 25. Sinhala janashrutiya
 26. Subject:Languages of Asia
 27. Subject:නුර්ති
 28. Subject:භාෂාවන්
 29. Subject:මානව ශාස්ත්‍රය
 30. Subject:විද්‍යාව
 31. Subject:වෙනත් කාව්‍ය
 32. Subject:සිංහල සාහිත්‍යය
 33. අන්ධ භූත ජාතක කාව්‍ය
 34. අනාගතවංශ දෙශනාව - i
 35. අනාගතවංශ දෙශනාව - ii
 36. අනුරාධපුර බැසීම හා වැටීම - i
 37. අනුරාධපුර බැසීම හා වැටීම - ii
 38. අනුරාධපුර බැසීම හා වැටීම - iii
 39. අනුරාධපුර බැසීම හා වැටීම - iv
 40. අනුරාධපුර බැසීම හා වැටීම - v
 41. අනූ රතිය
 42. අපරියාපන්න
 43. අම්බලමේ කතා
 44. අමාවතුර-i
 45. අමාවතුර-ii
 46. අමාවතුර-iii
 47. අමාවතුර-iv
 48. අමාවතුර-ix
 49. අමාවතුර-v
 50. අමාවතුර-vi

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අග_ඇවුරුණු_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි